Wil je verkering met ons?

  • Lessenreeks
  • Primair (speciaal) onderwijs
  • Voortgezet (speciaal) onderwijs

Een dansproject van Introdans met scholen in Gelderland en Overijssel.

Wil je verkering met ons?

Speciaal voor scholen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs

Vanaf schooljaar 2023/24 is Introdans voor twee schooljaren met zes scholen op avontuur! Wil je verkering met ons? is het verdiepende dansproject van de Interactie-afdeling van Introdans en wordt gefinancierd door de ELJA Foundation.

Introdans realiseert dit danseducatieprogramma sinds 2021 op scholen in Gelderland en Overijssel. In 2021-2022 en 2022-2023 werd het project mogelijk gemaakt door het VSB Fonds en Fonds 21. Bekijk hieronder een trailer van de eerste verkeringsperiode.

In dit tweejarig project koppelen we onze kennis en expertise van dans en danseducatie aan de kennis en expertise van het schoolteam op het vlak van didactiek, pedagogiek en kennisvakken. Dans en danseducatie gaan hand in hand met sociale, lichamelijke ontwikkeling en empowerment van leerlingen. We zetten de meerwaarde van Introdans als professionele internationale en gerenommeerde dansinstelling in en nemen de leerlingen en docenten mee in de magie van ons professionele dansbedrijf. Vanuit ieders visie, doelstellingen en expertise formuleren we een specifieke vraag en doel waarmee we samen aan de slag gaan in een interactief en verdiepend lesprogramma (10 bijeenkomsten van 2 uur per groep). Doelen zijn verdieping in de danskunst, stimuleren van creativiteit, presentatievaardigheden, fysieke ontwikkeling, empowerment, en deskundigheidsbevordering van leerkrachten.

Waar bestaat het traject uit?

  • Dansworkshops met interactief beeldmateriaal en met bijvoorbeeld een eindpresentatie op school
  • Kennismaking met Introdans en dans door kijkjes achter de schermen bij Introdans: bijwonen van repetities in onze studio’s, gesprekken met professionele dansers, kleedsters of technici.
  • Bezoeken van Introdansvoorstellingen.

Wat vragen we van de school?

  • Het Verkeringsproject is interactief en heeft een duurzaam karakter. We vragen de school vanuit diens visie een specifieke ontwikkelingsvraag en doelstellingen te formuleren.
  • We vragen inzet, betrokkenheid en commitment van de school.
  • We vragen de school 10 weken lang 1 dag per week (maandag of dinsdag) gymzalen of ruime, schone oefenruimtes voor de dansworkshops beschikbaar te stellen.

Wil je verkering met ons? Of meer informatie?

Neem contact op met Annemieke Vervoort, algemeen manager Introdans Interactie Annemieke.vervoort@introdans.nl 026-3512111 (dinsdag t/m donderdag).

Blijf op de hoogte