Wil je verkering met ons?

 • Lessenreeks
 • Primair (speciaal) onderwijs
 • Voortgezet (speciaal) onderwijs

Een duurzaam samenwerkingsverband tussen Introdans en scholen in Gelderland en Overijssel.

Wil je verkering met ons?

Speciaal voor scholen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.

De scholen van ons dansonderwijsproject Wil je Verkering met ons? Vanaf schooljaar 2023/24 gaan voor twee schooljaren zes scholen met Introdans op avontuur! Wil je verkering met ons? is het verdiepende dansproject van de educatie-afdeling van Introdans.

Deel dit programma:

Wat is Wil je verkering met ons?

Introdans realiseert dit danseducatieprogramma sinds 2021 op scholen in Gelderland en Overijssel. Trailer van de eerste verkeringsperiode: Wil je verkering met ons project in Overijssel in ‘21/22

In dit tweejarig project koppelen we onze kennis en expertise op het vlak van dans en danseducatie aan de kennis en expertise van het schoolteam op het vlak van didactiek, pedagogiek en kennisvakken. Dans en danseducatie gaan hand in hand met sociale, lichamelijke ontwikkeling en empowerment van leerlingen. We zetten de meerwaarde van Introdans als professionele internationale en gerenommeerde dansinstelling in en nemen de leerlingen en docenten mee in de magie van ons professionele dansbedrijf.

 • Vanuit ieders visie, doelstellingen en expertise formuleren we een specifieke vraag en doel waarmee we samen aan de slag gaan in een interactief en verdiepend lesprogramma.
 • Doelen zijn verdieping in de danskunst, creativiteitsstimulering, presentatievaardigheden fysieke ontwikkeling empowerment, of deskundigheidsbevordering van leerkrachten.
 • De Introdansdocent fungeert tijdens het traject, dus ook tussen de lessen door als vraagbaak en coach voor de schooldocent.
 • Dit doen we twee schooljaren (2023/24 en 2024/25) met twee groepen/klassen per schooljaar.
 • Periode: oktober-december, één dag per week, 10 bijeenkomsten van 2 uur per groep op maandag of dinsdag.

Waar bestaat het traject uit?

 • Dansworkshops met interactief beeldmateriaal en met bijvoorbeeld een eindpresentatie op school
 • Kennismaking met Introdans en dans door kijkjes achter de schermen bij Introdans: bijwonen van repetities in onze studio’s, gesprekken met professionele dansers, kleedsters of technici.
 • Bezoeken van Introdansvoorstellingen.

Wat vragen we van de school?

 • Het Verkeringsproject is interactief en heeft een duurzaam karakter. We vragen de school vanuit diens visie een specifieke ontwikkelingsvraag en doelstellingen te formuleren.
 • We vragen inzet, betrokkenheid en commitment van de school.
 • We vragen de school 10 weken lang 1 dag per week (maandag of dinsdag) gymzalen of ruime, schone oefenruimtes voor de dansworkshops beschikbaar te stellen.

Praktische informatie

Praktisch
Project:                        Danseducatieprogramma ‘Wil je verkering met ons?’  Een passend en verdiepend dansprogramma van 10 weken, een dag per week, twee jaar lang in het najaar voor twee groepen/klassen per school

Voor wie:                      Scholen uit het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs in Gelderland en Overijssel. Per school geven we per schooljaar 10 workshops aan twee verschillende groepen/klassen (max 25 leerlingen per groep)

Duur workshops:          Twee uur (één klas in de ochtend en één klas in de middag)

Data
1e lessenreeks :            Vanaf   9 oktober  tot 19 december 2023,  elke week een dag workshop m.u.v. de herfstvakantie. De 10 workshopdagen zijn maandag of dinsdag

2e lessenreeks:             Najaar ’24 – tot Kerstvakantie. Dagen en data n.t.b.

Meer weten?
Neem contact op met Introdans om de kosten te bespreken.

Afgelopen twee jaar mede mogelijk gemaakt door

Het project Wil je verkering met ons? werd de afgelopen twee jaar mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds en Fonds 21.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo biedt Fonds 21 aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken.

 

Wil je verkering met ons? Of meer informatie?

Neem contact op met Annemieke Vervoort, Algemeen manager Introdans Interactie
Annemieke.vervoort@introdans.nl               026-3512111 | www.introdans.nl
Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

Blijf op de hoogte