Meedoen met cultuur voor 55Plussers de komende jaren geborgd

Meedoen met cultuur voor 55Plussers de komende jaren geborgd

Waarom ook al weer?

Elk mens heeft de behoefte om nieuwe dingen te ontdekken, om verborgen talenten te ontwikkelen, om het uiterste uit zichzelf te halen. Niet iedereen krijgt daar in zijn leven de kans voor. Veel ouderen hebben wel een brede belangstelling of passie, maar deze zijn in hun leven niet of onvoldoende aangeboord. Geluk, zingeving, goed in je vel zitten, het kan allemaal worden gestimuleerd door deze talenten of belangstelling aan te boren. Samen met anderen dit beleven voorkomt eenzaamheid en geeft bevestiging en plezier.

Wat ging er aan vooraf

In de periode 2019 – 2021 nam Arnhem deel aan het programma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente werd een programma opgezet waaraan zowel kunst- en cultuurpartners als zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen actief deelnamen.

Dit programma werd voortgezet in de periode 2021 – 2023, waarbij projecten werden gecontinueerd en uitgebreid en nieuwe initiatieven werden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze stevige basis stelt ouderen in staat te blijven meedoen. Zo wordt bovendien bijgedragen aan de gezondheid en wordt daarmee een mogelijke zorgvraag uitgesteld of verminderd. In het kader van de verduurzaming van de bereikte resultaten en de doorontwikkeling en uitbreiding ervan zetten de partners het programma nu voort in de vorm van een netwerkovereenkomst onder de titel Arnhem Cultuurparticipatie 55+, 2023-2027

Blijf op de hoogte