positief advies Raad voor Cultuur voor de Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028

positief advies Raad voor Cultuur voor de Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028

3 juli 2024

Introdans is zeer verheugd met het positieve advies van de Raad voor Cultuur voor de Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028!

De Raad schrijft: “De raad is positief over de plannen voor de periode 2025 – 2028. Introdans maakt moderne dansvoorstellingen voor een breed publiek en doet dit op een hoog niveau en op een eigen, oorspronkelijke wijze. Het tableau van dansers is van hoge kwaliteit en de vakdeskundigheid van het ensemble is groot. De instelling presenteert zich duidelijk als hoeder van belangrijk danserfgoed, waaronder werk van topchoreografen. Binnen het academisch repertoire laat Introdans een veelzijdig aanbod zien. Het repertoire en de uitvoeringskwaliteit van het gezelschap zijn van een hoog, consistent en stabiel niveau. De raad juicht het toe dat Introdans inclusieve dans verder in haar programma integreert.”

Ook waardeert de raad de wijze waarop Introdans zich verhoudt tot maatschappelijke thema’s en waarop diversiteit en inclusie integraal onderdeel zijn van de visie van het gezelschap. De raad is ook positief over de educatie- en participatieprogramma’s van Introdans. De programma’s zijn goed uitgewerkt en zeer toegankelijk voor deelnemers met diverse achtergronden. “Mooi is de manier waarop Introdans zich richt op ‘empowerment door dans’, bijvoorbeeld door te werken met dansers die, mentaal of fysiek, afwijken van de norm.”

Introdans heeft de komende jaren een sterke focus op de domeinen onderwijs en maatschappij. Ze schetst daarvoor een groot aantal activiteiten en doelen. Deze illustreren goed hoe diep ze is doorgedrongen in de haarvaten van Oost-Nederland. De raad vindt deze initiatieven waardevol.

De raad is positief over de manier waarop de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code worden toegepast en nageleefd. De instelling gaat in de aanvraag uitgebreid in op sociale veiligheid. Die wordt geborgd door een gedragscode en een externe vertrouwenspersoon.

Introdans liet de afgelopen jaren zien een trouwe, enthousiaste achterban in verschillende doelgroepen te hebben. Het draagvlak bij het publiek is groot en de voorstellingen zeer goed bezocht. Introdans ontsluit danserfgoed op een toegankelijke manier voor een breed publiek en zet uitdrukkelijk in op een open houding, meerstemmigheid en representatie in haar activiteiten.”

De bedrijfsvoering van Introdans is verbeterd naar aanleiding van de herijking van de organisatie. De kritiek dat zij te veel op output gericht was, heeft de instelling ter harte genomen. Ook de werkomstandigheden zijn verbeterd. Introdans is van twee naar één ensemble gegaan, er is geen ensemble meer dat specifiek jeugddansproducties verzorgt. De raad is positief over deze ontwikkelingen en ziet dat Introdans koersvast en evenwichtig wordt bestuurd.

Ook onze meerjarige aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie werd positief beoordeeld maar vanwege het beschikbare budget en de vele aanvragen kon deze helaas niet worden gehonoreerd.

We maken ons op voor de besluiten op Prinsjesdag en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Blijf op de hoogte