Na 50 jaar afscheid Ton Wiggers

Oprichter en Algemeen directeur van Introdans, Ton Wiggers, nam vanavond in Stadstheater Arnhem afscheid van het gezelschap waar hij de afgelopen 50 jaar leiding aan gaf. Tijdens de avond werd hij met verschillende onderscheidingen gelauwerd.

Directeur van de Nederlandse Dansdagen, Ronald Wintjens, reikte de Dansspeld uit, een teken van verdienste binnen het Nederlandse dansveld. Als blijk van waardering voor zijn Gelderse verdiensten ontving hij uit handen van commissaris van de Koning John Berends de Gouden Erepenning van de Provincie Gelderland. Burgemeester Marcouch mocht namens een unaniem college de Gouden Stadspenning opspelden. Tenslotte ontving Ton Wiggers namens Koning Willem-Alexander uit handen van Introdans’ beschermvrouwe, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, de eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje.

Gouden Erepenning van de provincie Gelderland
Als blijk van waardering voor zijn Gelderse verdiensten reikte de commissaris van de Koning, de heer J. Berends, de Gouden Erepenning van de Provincie Gelderland uit: “De verdiensten van de heer Wiggers kunnen worden omschreven als provincie-overstijgend, baanbrekend en richtinggevend. Met Introdans is hij erin geslaagd om dans voor een breed publiek toegankelijk te maken en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse danskunst. Introdans is niet alleen het eerste regionale danstheater in het oosten van Nederland, het heeft ook internationale bekendheid vergaard en draagt in belangrijke mate bij aan de danskunst in Gelderland, Nederland en daarbuiten.” Het is vijf jaar geleden dat de Gouden Erepenning voor het laatst werd uitgereikt.

De Gouden Stadspenning
Uit handen van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ontving Ton Wiggers een Gouden Stadspenning. Hij kreeg deze voor zijn uitzonderlijk grote verdienste voor de stad. Marcouch: “Onder leiding van Ton Wiggers ontwikkelde Introdans zich tot op internationaal niveau. Introdans vormt daarmee een van de belangrijke pijlers die Arnhem tot culturele hoofdstad van het Oosten maken. Ton is altijd trouw gebleven aan het motto waarmee hij Introdans ooit begon: dans van hoge kwaliteit voor een zo groot mogelijk publiek. Voorbeelden daarvan zijn voorstellingen met ouderen, kinderen en volwassenen met een beperking. Daarmee deed Wiggers met Introdans niet alleen een grote bijdrage aan de danswereld maar ook aan onze samenleving.” De Gouden Stadspenning van Arnhem wordt toegekend bij uitzonderlijk grote verdienste voor de stad en unaniem door het college verleend.

Dansspeld van de Nederlandse Dansdagen
De Dansspeld, een teken van verdienste, is een onderscheiding voor personen die kennis, wijsheid en ervaring decennialang hebben overgedragen binnen het Nederlandse dansveld. Een symbool van continuïteit en cultureel geheugen, opgespeld op een actueel moment en daarmee verankerd voor volgende generaties. Ronald Wintjens directeur Nederlandse Dansdagen: “Hiermee vieren en eren we de waardevolle betekenis die een persoon heeft binnen het Nederlandse danserfgoed. Als medeoprichter van Introdans heeft Ton Wiggers een memorabele bijdrage geleverd aan de Danscultuur in Nederland en internationaal. Decennialang heeft hij zijn kennis, wijsheid en ervaring ingezet en overgedragen binnen het Nederlandse Dansveld, waarmee hij een ontwikkeling in gang heeft gezet die een cruciale en blijvende impact heeft gehad op de Nederlandse danssector. Een briljante opsteker voor een briljant persoon.”

Koninklijke eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden heeft de eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje uitgereikt. De onderscheiding is bij Koninklijke Beschikking van 10 juni 2022 aan de heer Wiggers toegekend wegens zijn bijzondere persoonlijke verdiensten, onder meer vanwege zijn inzet voor het innovatieve en inclusieve karakter van de dansproducties, zijn bijdrage aan het voor een breed publiek toegankelijk maken van moderne dans en het betrekken van de regio bij het dansgezelschap.
De eremedaille voor Kunst en Wetenschap wordt toegekend aan personen met uitzonderlijke verdiensten op de terreinen kunst en wetenschap. Aan de verlening ligt tevens een bijzondere band ten grondslag met het Koninklijk Huis. Koning Willem-Alexander heeft de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap eerder toegekend aan:
2022 – André Kuipers, astronaut
2021 – Ed Spanjaard, dirigent en pianist
2018 – Hans van Manen, choreograaf
2018 – Pierre Audi, Directeur Nationale Opera en Ballet
2014 – Marte Röling, kunstenares

Blijf op de hoogte