Ontmoet Marieke van ’t Hoff

Sinds 1 november 2020 is Marieke van ’t Hoff als zakelijk directeur bij Introdans werkzaam. Haar aanstelling volgt op het besluit van algemeen directeur Ton Wiggers om aan het einde van seizoen 2021/2022 na ruim vijftig jaar het door hem in 1971 opgerichte gezelschap te verlaten. Vanaf zomer 2022 zullen Marieke van ’t Hoff en artistiek directeur Roel Voorintholt gezamenlijk de directie van Introdans voeren. De afgelopen twintig jaar werkte Van ’t Hoff in managementfuncties voor architectenbureaus Benthem Crouwel Architects en NEXT architects, maar de dans heeft altijd een belangrijke rol in haar leven ingenomen. Naast haar ‘officiële banen’ werkte ze tot voor kort ook als dansdocent en vanuit haar passie voor dans was ze ook een regelmatige bezoekster van de voorstellingen van Introdans.

Radetzkymars

Van ’t Hoff (Paterswolde, 1965) werd geboren in een kunstzinnig gezin. Haar vader was musicus en dirigent, haar moeder beeldend kunstenaar. Haar ouders zagen voor haar een carrière als violist voor zich, “maar op mijn twaalfde heb ik mijn viool aan de wilgen gehangen en zei ik: ik wil danseres worden”. De liefde voor beweging en dans was toen allang aanwezig. “Een van mijn vroegste herinneringen is dat we op de kinderopvang op Strauss’ Radetzkymars gingen bewegen. Ik was helemaal in de wolken, stapte als een trotste kleuter rond en die muziek is mij ook altijd bijgebleven. Aan gymnastiek had ik een hekel, maar de combinatie van beweging met muziek maakte iets ongekends in mij los.”
Na het vwo belandde Van ’t Hoff op de opleiding docent dans van de Nelroos Academie in Amsterdam. “Ik was”, zegt ze, “fysiek gezien zeker niet de sterkste van mijn klas, maar ik had wel een heel goed dansgevoel.” Aansluitend studeerde ze nog een half jaar in New York en vervolgens danste ze twee jaar bij Jazz Extension Dance Theatre, het in Amsterdam gevestigde jazzdansgezelschap van de legendarische Henny Kamerman.

Kunst- en mediamanagement

Toch besloot Van ’t Hoff – “vanuit een honger naar meer kennis” – op haar zesentwintigste een tweede studie te gaan volgen. “Ik heb daarvoor het ‘grote boek met drieduizend banen’ doorgebladerd en mede doordat ik bij Colours (een van de uit Jazz Extension voortgekomen dansgroepen – red.) ook korte tijd assistent artistiek leider was geweest en mij dat heel erg aansprak, kwam ik uit op een studie kunst- en mediamanagement.”
Tijdens haar studie liep ze stage bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar ze na het behalen van haar bachelor werd aangesteld als stafmedewerkster, verantwoordelijk voor onder meer de financiën en het personeelsbeleid van de zes dansopleidingen. “Mijn enthousiasme voor interactieprojecten – waar Introdans zo’n geweldige voorloper in is – is daar begonnen. Samen met Marieke Stenvers heb ik de 5 O’Clock Class opgezet, waar jongeren na schooltijd danslessen op hoog niveau kunnen volgen, en heb ik een educatieproject van Jacques d’Amboise, voormalig stersolist van het New York City Ballet, mogen begeleiden.”

Hoger plan

Na vier jaar maakte Van ’t Hoff de overstap naar Het Nationale Ballet, waar ze van 1997 tot 2001 stafmedewerker was. “Een van mijn belangrijkste taken daar was om de toenmalige artistiek directeur Wayne Eagling te stimuleren om zich ook meer met zakelijke aangelegenheden bezig te houden en, andersom, om de toen net nieuwbenoemde zakelijk directeur Jaap Mulders aan te sporen om zich ook tegen artistieke zaken die niet soepel liepen aan te bemoeien. Jaap was afkomstig uit het bedrijfsleven en bracht een voor de cultuursector destijds nog ongekende zakelijke kennis mee. Ik wist: dat wil ik ook, ik wil leren hoe ik culturele instellingen vanuit een vooruitstrevende bedrijfsvoering naar een hoger plan kan helpen.”
Ze dacht dat ze daarvoor eerst een tijdje het bedrijfsleven in moest, maar een al te zakelijke omgeving sprak haar toch ook niet aan. Zo belandde ze in 2001 bij Benthem Crouwel Architects, waar ze zich, zegt ze, op het kwaliteitsmanagement stortte. “Inmiddels loopt dat als een rode draad door mijn carrière. De vraag hoe je als organisatie steeds beter wordt in wat je doet en wat daarvoor nodig is, is sindsdien het uitgangspunt bij alles wat ik doe.”

Uitdaging

Na veertien jaar bij Benthem Crouwel Architects te hebben gewerkt en vervolgens nog eens vijf jaar als zakelijk leider bij NEXT Architects was het, aldus Van ’t Hoff, tijd om terug te keren naar haar grootste passie: de dans. Over haar nieuwe aanstelling zegt ze: “De bedoeling is natuurlijk dat ik hier op zakelijk gebied een verschil ga maken, maar ik ben ervan overtuigd dat het, wil ik mijn werk goed doen, ook nodig is om mij met de inhoudelijke kanten te bemoeien. Op een dienende manier wel te verstaan. Ik ga uiteraard geen artistieke keuzes maken, maar ik kan wel de voorwaarden scheppen waardoor die keuzes ook daadwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden.”

Behalve de voorstellingen op hoog niveau zijn het dus vooral ook de educatie- en interactieactiviteiten van Introdans die haar aanspreken. “Van alle BIS-dansgezelschappen loopt Introdans voorop in het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, het interactieprogramma van Introdans wordt alom geprezen. De wens van Introdans om dat programma nog verder te versterken en deels ook te integreren in het voorstellingsaanbod betekent voor mij als zakelijk directeur een geweldige uitdaging.”

Marieke van 't Hoff

Draag bij

Introdans is er voor iedereen. We zetten ons met hart, ziel en heel veel vakmanschap in nog meer mensen en doelgroepen enthousiast te maken voor de danskunst. Iedere bijdrage – groot en klein – helpt ons bij het waarmaken van deze ambitie. Maak dit samen met ons mogelijk en draag bij!

Draag bij

Blijf op de hoogte